گفتگوی کوتاه آقای رابرت شاهید خبرنگار

[ شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:22 ] [ ღ♥ღعاشق صداي شهريار (مديريت وب شهريار) ]

[ ]

زیر اسمان پاریس

[ دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۴ ] [ 17:56 ] [ ღ♥ღعاشق صداي شهريار (مديريت وب شهريار) ]

[ ]

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺩﺍ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﻯ
ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ١ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻟﻨﺪﻥ
4:30 بعداز ظهر به وقت ایران

[ پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 8:10 ] [ ღ♥ღعاشق صداي شهريار (مديريت وب شهريار) ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،